Vogels

Aalscholver

Aalscholver De aalscholver zie je vaak hoog op een lantaarnpaal...

Ekster

De ekster is een makkelijk ter herkennen vogel met zijn zwart met witte uiterlijk, lange staart en zijn typische harde kreten.

Gierzwaluw

Met zijn bijna prehistorische uiterlijk is de gierzwaluw een bijzondere vogel. Hij doet (bijna) alles vliegend, zelfs slapen.

Huismus

De huismus is de meest getelde vogel in de tuintellingen elk jaar. Toch neemt zijn aantal af door bebouwing.

Kerkuil

Kerkuil De kerkuil is een prachtige verschijning met zijn hartvormige...

Koekoek

Koekoek De koekoek is een bijzondere vogel die vaker gehoord...

Koolmees

Koolmees Het bekendste vogeltje van Nederland dat iedereen over het...