Woordenboek

Aaseter
Een aaseter is een dier dat leeft van het eten van dode dieren
Adult
Een adult dier is een volwassen dier. Dat betekent dat het zijn uiteindelijke vacht/verenkleed heeft en zich in staat is om voort te planten.
Balts
Balts is een bepaald gedrag van dieren om een soortgenoot van het andere geslacht aan te trekken om te verleiden en te paren. Dit baltsgedrag is per diersoort anders. Dieren laten hun mooie veren zien, maken speciale geluiden, doen dansjes of er worden geschenken aangeboden. Tijdens de balts komen dieren bij elkaar en tonen ze geen of minder agressief gedrag naar elkaar.
Bandering
De bandering bij een vogel is het gekleurde streeppatroon dat horizontaal of verticaal over de veren loopt.
Beau Geste syndroom
Het Beau Geste syndroom is het bijzondere fenomeen dat sommige vogelsoorten een heel uitgebreid zangrepertoire hebben. Deze vogels gaan op verschillende plekken binnen hun territorium verschillende liedjes zingen. De mogelijke concurrent krijgt hierdoor het idee dat in het gebied al meerdere mannetjes aanwezig zijn en gaan daarom hun geluk ergens anders zoeken.  De naam komt uit een boek uit 1924 "Beau Geste". Het verhaal gaat over drie broers, in dienst van het Franse Vreemdelingenlegioen, die het tegen een groot leger op moeten nemen. Hiervoor zetten ze alle dode soldaten tegen de muren van het fort om het eruit te laten zien dat ze in staat waren het gevecht aan te gaan. Terwijl ze dus eigenlijk enorm in de minderheid waren. 
beschermde inheemse diersoort
In Nederland leven zo’n 39.000 verschillende diersoorten. Ongeveer 500 daarvan zijn beschermde inheemse wilde dieren. Dieren die van oorsprong uit de Nederlandse natuur komen. Deze dieren zijn beschermd, dat betekent dat je ze niet mag doden, houden, verstoren, etc. Alleen opvangcentra en dierenambulances hebben een 'ontheffing' om deze dieren mee te nemen, te verzorgen en te houden. Een particulier mag dus een dier uit de Nederlandse natuur niet meenemen of thuis houden. De Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) zijn door de Europese Unie opgesteld. Doel is om de biodiversiteit in Europa te bewaren. In beide richtlijnen wordt aangegeven welke dieren en natuurlijke leefomgevingen beschermd moeten worden. De Vogelrichtlijn richt zich hierbij op in het wild levende vogels en de Habitatrichtlijn op andere diersoorten. De lijst met alle beschermde dieren vind je hier: Lijst beschermde dieren.
Broedparasiet
Een broedparasiet is een dier (vaak een vogel of insect) dat zijn eieren in het nest van een ander diersoort legt. Hierdoor hoeft het dier zelf de eieren niet uit te broeden en de jongen te voeden en te verzorgen. Hierdoor heeft het dier ook meer tijd en energie om grotere hoeveelheden eieren te leggen.
DWHC
Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) in Utrecht onderzoekt ziekten onder in het wild levende dieren in Nederland. Naast signaleren en onderzoeken, deelt het DWHC ook de kennis en adviseert over risico's voor mens en dier. Een andere belangrijke missie van het DWHC is het vergroten van het publieke bewustzijn dat ziekten onder wilde dieren ook grote gevolgen kunnen hebben voor gehouden dieren en voor de gezondheid van de mens. Meer informatie over DWHC en het melden van dode dieren: website DWHC.
Foerageren
Fourageren: het zoeken van eten.
Kolonie
Een kolonie (ook wel vogelkolonie of broedkolonie) is een grote groep vogels die gezamenlijk op een plek broeden. Dieren die samen broeden in een kolonie zijn bijvoorbeeld kauwen, gierzwaluwen en zeevogels. Het voordeel om gezamenlijk te broeden is dat de vogels minder kwetsbaar zijn voor gevaar. Ze krijgen sneller signalen dat er gevaar loert (een roofdier) waardoor ze meer tijd hebben voor hun jongen en het voeren van deze jongen. Een groot nadeel is dat alle dieren zo bij elkaar vatbaarder zijn voor ziektes en parasieten. Door de vogelgriep sterven bijvoorbeeld veel sterns die in een kolonie broeden.
Nestblijver
Nestblijvers worden hulpeloos geboren: vaak naakt en kaal. Ze worden volledig door de ouders verzorgd in het nest of hol waar ze in zitten. Het tegenovergestelde zijn nestvlieders: deze dieren worden al vaak 'af' geboren met ogen open, veren/haren en kunnen al binnen afzienbare tijd hun nest of hol verlaten  om op eigen kracht de ouders te volgen.
Nestvlieder
Nestvlieders zijn dieren die al vaak 'af' geboren worden met ogen open, veren/haren en kunnen al binnen afzienbare tijd hun nest of hol verlaten  om op eigen kracht de ouders te volgen. Het tegenovergestelde zijn nestblijvers: deze diere worden hulpeloos geboren: vaak naakt en kaal. Ze worden volledig door de ouders verzorgd in het nest of hol waar ze in zitten.
Overwinteren
De plaats waar een dier de winter doorbrengt. Dit kan in Nederland zijn (bijvoorbeeld standvogels) of in warmere oorden (bijvoorbeeld trekvogels). Het kan ook zijn dat een dier de winter slapend doorkomt (winterslaap).
Populatie
Een populatie is een groep dieren van dezelfde soort in een bepaald gebied.
RodeLijst
Solitair
Solitaire dieren zijn diersoorten die alleen leven en uitsluitend voor de voorplanting een partner zoeken. Tegenovergestelde zijn sociale dieren.
Spanwijdte
De spanwijdte is de afstand (in vliegende toestand) tussen de twee vleugeluiteinden. Dus de afstand tussen de uiteinden van de rechter- en die van de linkervleugel. De spanwijdte van de twee grootste Nederlandse vogels is maar liefst 2,5 meter (knobbelzwaan en zeearend). De spanwijdte van het goudhaantje (de kleinste vogel van Nederland) is 13-15 centimeter.
Standvogel
Een standvogel is een vogelsoort die niet naar warmere oorden vertrekt om daar te overwinteren, maar die het hele jaar in (of zeer dicht bij) het broedgebied blijft overwinteren. Hij weet daar, ook in koude periodes, te overleven en zijn voeding te vinden. Deze dieren worden ook wel blijvers of residenten genoemd. Het tegenovergestelde van een standvogel is een trekvogel: deze vogel vertrekt in de herfst naar het buitenland om in de lente weer terug te komen.
Takkeling
Een takkeling is een jonge uil die nog niet kan vliegen (uilskuiken). Hij klimt wel het nest uit en loopt/springt dan van tak naar tak in de boom waar hij is grootgebracht. Dat gaat nog niet altijd even handig en het gebeurt dan ook dat jonge uilen, takkelingen dus, onder aan een boom worden gevonden. Meestal klimt hij met zijn scherpe klauwen weer omhoog de boom in. Lukt dat niet direct, dan houden de ouders de kleine in de gaten en voeren hem nog gewoon op de grond.  
Trekvogel
Een trekvogel is een vogelsoort die in de herfstperiode naar warmere oorden vertrekt om daar te overwinteren. Dit doen ze als er in de winter een voedselschaarste is, bijvoorbeeld vogels die insecten eten. In de lenteperiode komen de trekvogels weer terug.  Een trekvogel wordt ook wel trekkerwegtrekker of migrant genoemd. Het tegenovergestelde van een trekvogel is een standvogel: deze vogel blijft in Nederland tijdens de winterperiode.
Waardvogel
Een waardvogel is een pleegouder voor een andere vogel. De andere vogel, de koekoek bijvoorbeeld, legt in het nest van de waardvogel haar ei en werkt vaak daarbij de eieren van de vogel zelf het nest uit. De waardvogel broedt de eieren uit en voedt het jong (wat dus niet van haar is) op.
Winterslaap
Een toestand waarin een dier zijn ademhaling en temperatuur tot een minimum beperkt om zo de winter in slapende toestand door te komen. Een dier doet dit als er in de winter geen of weinig eten te vinden is. Dieren worden wel vaak gedurende de winterperiode wakker wanneer ze honger hebben. Dieren die een winterslaap houden zijn bijvoorbeeld egels.
Zaadeter
Zaadeters zijn vogels die uitsluitend leven van het eten van zaden. Hun snavel is kegelvorming en kort. Hiermee plukken en pellen ze zaadjes. Voorbeelden van zaadeters: mussen, sijzen, vinken, gorzen, putters.